Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zespół Szkół

Strona internetowa instytucji: http://zss-nowaruda.bip.klodzko.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Przedmiot działalności i kompetencje Zespołu Szkół w Nowej Rudzie

Do Zespołu Szkół w Nowej Rudzie, mogą uczęszczać dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną o stopniu  lekkim, umiarkowanym , znacznym i głębokim. 1. Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w: - Prawie Oświatowym z dnia 14 grudnia 2016r., - Karcie Nauczyciela - ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (ze zmianami). 2. Zespół Szkół realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły, a w szczególności zapewnia uczniom: - kształcenie i wychowanie służące rozwijaniu u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie  poczucia własnej wartości, odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego, - poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie uwzględniającym indywidualny poziom intelektualny uczniów   - traktowanie wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata ludzi i samego siebie, - rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, - znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającemu wszechstronnemu rozwojowi w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym, - sprawowanie opieki nad uczniem z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia, - udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 3. Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym jest: - umiejętność porozumiewania się z otoczeniem w możliwie najpełniejszy sposób, uwzględniający komunikowanie się z innymi ludźmi werbalnie i pozawerbalnie, - zdobywanie maksymalnej niezależności w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, - uzyskanie zaradności w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności, - przygotowanie do czynnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami zbiorowości, uwzględniając przestrzeganie ogólnie przyjętych norm współżycia, - uświadomienie poczucia swojej wartości, autonomiczności i przydatności - umożliwiające pełnienie ról społecznych.

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Zespół Szkół

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Solecki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Anna Krzyżek
Autor ostatniej poprawki:   Renata Szymańska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Renata Szymańska
ilość wyświetleń:   2388
data wytworzenia informacji:  21.12.2010
data wprowadzenia do BIP:  17.12.2010 13:00
data weryfikacji:   21.03.2017 12:39
data ostatniej zmiany:   21.03.2017 12:39 Rejestr zmian