Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zespół Szkół

Strona internetowa instytucji: http://zss-nowaruda.bip.klodzko.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Organy i osoby sprawujące funkcje w Zespole Szkół w Nowej Rudzie oraz ich kompetencje

I. OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE: Dyrektor szkoły - mgr Renata Szymańska Główny księgowy -Gabriela Trojan Pedagog szkolny - mgr Katarzyna Goliszewska.Osoba odpowiedzialna za przekazywanie informacji do BIP – Dariusz Jankowiak


Ilość osób zatrudnionych w administracji i w obsłudze - 8 Nauczyciele - 26


II. ORGANY SPRAWUJĄCE FUNKCJE: 1. Dyrektor szkoły. 2. Rada Pedagogiczna. 3. Rada Uczniowska. 4. Rada Rodziców. 1. Dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor szkoły realizuje swoje kompetencje poprzez: - kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczną szkoły, - sprawowanie nadzoru pedagogicznego, - sprawowanie opieki nad uczniami, - decydowanie w sprawach kadrowych, - współpracę z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.Wykonuje funkcje pracodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa . 2. Rada Pedagogiczna. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia i wychowania. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: - zatwierdzenie planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, - podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, - ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, - podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z ewidencji ucznia nie objętego obowiązkiem szkolnym. 3. Rada Uczniowska. Radę Uczniowską tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Jest ona organem ogółu uczniów wybranym w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Rada Uczniowska jest jedynym reprezentantem wszystkich uczniów. 4. Rada Rodziców. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców, uczniów szkoły oraz podejmuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności placówki, wnioskuje do organów szkoły, a w szczególności: - inicjuje i organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły, - gromadzi fundusze dla wspierania działalności szkoły, Rada Rodziców składa się z przedstawiciela klasy(rodzica z Rady Klasowej), a kadencja jej trwa 3 lata.


Dodatkowe informacje dotyczące organów sprawujących w jednostce funkcje i ich kompetencji można znaleźć w Statucie Zespołu Szkół w Nowej Rudzie.

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Zespół Szkół

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Dariusz Jankowiak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Anna Krzyżek
Autor ostatniej poprawki:   Renata Szymańska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Renata Szymańska
ilość wyświetleń:   3459
data wytworzenia informacji:  20.03.2017
data wprowadzenia do BIP:  17.12.2010 13:00
data weryfikacji:   09.10.2019 08:59
data ostatniej zmiany:   09.10.2019 08:59 Rejestr zmian