Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zespół Szkół

Strona internetowa instytucji: http://zss-nowaruda.bip.klodzko.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacje nieudostępnione w Biuletynie


Ochrona danych osobowych -informacje wrażliwe


Dane wrażliwe zaliczamy do grupy szczególnie chronionych danych osobowych/Ustawa o ochronie danych osobowych /

-dane ujawniające pochodzenie rasowe  lub etniczne ,poglądy polityczne ,przekonania religijne  lub filozoficzne ,przynależność wyznaniową, partyjną, lub związkową

-dane o stanie zdrowia ,kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym

-dane dotyczące skazań ,orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych ,innych orzeczeń wydanych w postępowaniusądowymlub administracyjnym.

Informacja publiczna,która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,a znajduje się w zasobach Zespołu Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie  i może być niezwłocznie  udostępniona -jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej  następuje na drodze decyzji administracyjnej.

Załącznik:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć lub przesłać na załączonym do pobrania formularzu na adres: Zespół Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie ul. Kopernika 8 57-400 Nowa Ruda


Data publikacji: 25.05.2017 14:56 Autor: Renata Szymańska

Kliknij, żeby wypisać wersję do wydruku wersja do wydruku